Man hade dessutom enkelt kunnat utföra tester som kunde vittnat om huruvida min kunskapsnivå skulle klarat årskurs.
Pappa tog fram BUP: s intyg gällande våra problem utifrån skolan, men enhetschefen vägrade läsa det så pappa fick läsa högt.
Det finns beskrivet i en av de anmälningar jag publicerade i mitt första inlägg om skolan.Jag har gått igenom samtliga journaler från socialtjänsten, och jag hittar ingen notering alls om att BUP: s första anmälan registrerats.Pappa hittade honom gråtande på alexis returnerar romantiska real sex rummet tillsammans med en teckning av Daniel själv och ett tankemoln ovanför huvudet med mattetal och frågetecken.Det var dessutom mamma som stoppade inskrivningen på Sofia Distans, som redan överenskommits.Utifrån tillgängligt material ge en bild av vissa förhållanden i Nordmarks skola och i kontakt med berörda myndigheter och med ledning och lärare i skolan å mina min pappas, min anm.Lars Bagges åsikt var redan 2003, som kan läsas i intyget, att jag och Daniel borde få ges chansen att återuppbygga förtroendet för vuxna och överkomma skolrädslan genom att nya människor skulle sköta vår återgång till undervisning.Hånfull kommentar rörande bilden på socialchef Kristina Steijner ditskriven av mig 2005 har jag klippt bort, därav det vita strecket mellan rubrik och text.).Dessutom påstod hon och ordförande i BUN, Helen Larsson-Saikoff, att pappa tackat nej till erbjudande om hemundervisning.Legends, lil Million.Det var aldrig någon som fick veta att jag skrev bokmanus på 150 sidor när jag var 9-10 år, i ett av dem fanns bara två stavfel.Pappas ståndpunkt var enkel: de drabbade ska inte behöva ryckas upp och bestraffas när de inget gjort.Han mobbades av flera andra pojkar.Men glädjen inför skolan och dess arbete blev kortvarig.Det visade sig vara så absurt att BUN varit inkompetenta nog att ej ha namngivit min far i deras vitesföreläggande!
Barns skolsituation och ge förslag till åtgärder.Socialen avslutade sin utredning utan åtgärd, och konstaterade att skolgången borde ordnas men att de inte kunde göra något åt det.De efterfrågade enhetschefen, som sedan kom in i samtalsrummet.I ett senare brev från kommunens advokat kan man utläsa att de undersökt möjligheterna att få BUP:s anmälan att klassas som förtal (!).Det var uppslitande för honom att se sina två barn må sämre än de gjort redan innan.Se diarielistan på Åsenskolan för den aktuella tidsperioden.Hon berättade senare att flera av klassens pojkar hade varit där och tittat på porrfilm i vardagsrummet.Framförallt bör de väl öppnat en utredning om de utpekade barnen som uppenbarligen ej hade ett sunt beteende.Men under tiden som Sofia Distans processade blanketterna så ansåg kommunen det rätt att skicka in ytterligare anmälningar till socialtjänsten.En sexualiserad miljö där det skett rena övergrepp.
I många fall har den använts av dysfunktionella föräldrar som inte velat att samhället skulle få sätta sin prägel på deras barn av olika skäl.
Men problemen i Nordmarks skola var mycket mer djupgående än så, och det ämnar jag visa genom det här inlägget.

Två meriterade utredare kom var för sig (en av dem anlitad av kommunen) fram till att jag och Daniel farit mycket illa i skolan och att kommunen ej gjort sitt bästa för att lösa situationen, samt två olika lösningar med en sak gemensamt människorna.
Eleverna får ingen undervisning i hem- och konsumentkunskap vilket innebär att de inte ges möjlighet att nå målen i ämnena i årskurs fem.


[L_RANDNUM-10-999]