Barn: Christina Lovisa Kitty.
L i chatta paltalk rum sitt.
28 Rhoads also became interested in total body irradiation, which led to early work on chemotherapy.
Loka, född Bachér, och tre barn; be- grafven ä Visby k3rrkogärd.Kallas Ett af sked.'ftcr livaci det bcr*- ;.Ekreagraiiat, JC,., Kapten.« ka, f dd Frida Berg- qvist son, moder och sjrskon; begraf- ven å norra begrafningsplatsen vid Stockholm.Karlson, Hjalmar; grosshandlare; f 1903 'Vs i Stockholm, 42 år gammal,.I843«Vi« i Vimmerby; postmästare; f 1903 V i Gamleby,.Gn genomläsning af boken bestyrker emellertid, att författaren ej öst ur dessa källor, hvilket man måste beklaga.
Nilsson, Magnus; skräddarmästare; f 1903 Vso i Jönköping, 70 är gammal,.Under denna rubrik återfinna vi ett arbete, som äfven utom or- densbrödemas krets måste tillmätas ett icke obetydligt värde ur perso- nalhistorisk synpunkt.När sedan gamla kyrkan refs flyttades likkistorna, om alla är ovisst, till ett nytt grafhus på kyrkogården.Ung flicka, bröstbild profil.Från Adolf Ivar Arvidssons sista lefnadsår,.WflBtter, Anders Axel Ludvig:.Ponsbaoh, Karl Vilhelm;.Möjligen densamme som koppar- slagareåldermannen Andreas Aspelin.
Palmgren, Konrad Valfrid;.
1822, slutade som artillerigeneral- löjtnant i rysk tjenst, f 1890 i Reval, Carl Alexander Josef,.1826 landtbrukare; f 1903 'V9 på Tuna.
Å., men bekom fullmakt först 1 7 17; regementskvartermästare vid Helsinge tremännings- bataljon U 171; kommenderad med bataljonerna, som, jemte Hel- singe och Jämtlands regementen, åtföljde Carl Armfelts återstående finska här på fälttåget till Trondhjem 17 18; bevistade attacken vid Stene skans och under hemmarschen.

[L_RANDNUM-10-999]