Detta innebär att man gör ont värre om man inte har klart för sig vilken typ av variation man har att hantera.
Variation som beror på speciella orsaker kallas ofta systematisk variation. .
Vad händer om man gör en felaktig bedömning av orsakerna till variation?Resultatet blir fler produkter utanför toleransgränserna och ökade kvalitetsbristkostnader.Spridning är ett annat namn för variation.Slumpmässig variation beror på ett antal faktorer.En process vars variation endast beror på slumpen och vars utfall kan förutsägas är en stabil process.Detta leder ofelbart till att spridningen ökar ( se Funnelexperimentet nedan) och därmed kvalitetsbristkostnaderna.
Dessa faktorer är systemberoende.Dessa orsaker till variation kan normalt inte förutsägas, men när de riktiga orgasmer sex video uppstått går det att finna källan till variationen.Varje enskild faktors bidrag till variationen kan inte enkelt urskiljas utan man ser enbart faktorernas sammanlagda verkan.Exempel på faktorer som bidrar till slumpmässig variation: Glapp, vibrationer, temperaturändringar, variationer i belysning, förändringar i råmaterial och processtider, tolkning av underlag, instruktioner och rutiner, medarbetare med olika erfarenhet och kunskap.Ofta följer verkan av dessa faktorer en normalfördelning och utfallet kan därmed förutsägas med statistiska metoder.Antag att man behandlar slumpmässig variation som systematisk.Speciella orsaker, som ger upphov till systematisk variation, beror på t ex att fel uppstått, byte av råmaterial, ny personal, .Antag att man behandlar systematisk variation som slumpmässig.Dessa två be en gratis läkare online chatt typer av variation måste hanteras på helt olika sätt.Variation betyder osäkerhet och förluster.Det finns två sorters variation, dels variation som beror på slumpen och kan förutsägas med statistiska metoder, och dels variation som uppträder av speciella (urskiljbara) orsaker och alltså inte kan förutsägas med statistiska metoder. .
Gränsdragningen mellan slumpmässig och systematisk variation är svår och förutsätter kunskaper om både variation och den aktuella processen.Detta innebär att man går in och gör justeringar i  en stabil process.
Detta innebär att man inte gör några justeringar av processen och därmed får större variation än nödvändigt.
Longitudinell ansats följde en slumpmässigt utvald grupp av unga storstads.


[L_RANDNUM-10-999]